ملک های فروشی

مشاهده ملک های بیشتر

ملک های رهن واجاره

مشاهده ملک های بیشتر
 • First slide کد:2022 فروش

  مسکونی

  نعیم آباد
  6 میلیارد و700میلیونتومان
  ابعاد:۲۳×۲۹ 670متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:شمالی
 • First slide کد:2021 فروش

  مسکونی

  میدان امام حسین (علیه السلام)
  2 میلیارد و800میلیونتومان
  ابعاد: 200متر مربع سند:قدرالسهم موقعیت:شمالی
 • First slide کد:2020 فروش

  مسکونی

  آذریزدی
  1 میلیارد و400میلیونتومان
  ابعاد: 135متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:شمالی
 • First slide کد:2019 فروش

  مسکونی

  حسین آباد ریسمانی
  750 میلیون تومان
  ابعاد: 156متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:شمالی