ملک های فروشی

مشاهده ملک های بیشتر
  • First slide کد:z676 اجاره

    تجاری

    آب شور
    رهن: 70000 میلیارد اجاره: 500هزارتومان
    ابعاد:70 300متر مربع سند:مشاع موقعیت:شمالی