لیست زمین

 • 6 میلیارد و700میلیونتومان

  فروش

  نعیم آباد

  قابل دوقطعه شدن دارد

  ابعاد:۲۳×۲۹ 670متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:شمالی
  قابلیت معاوضه:ندارد