لیست زمین

 • 1 میلیارد و400میلیونتومان

  فروش

  آذریزدی

  ابتدای کوچه ی 23،قطعه سوم داخل کوچه،موقعیت عالی برای سرمایه گذاری،همه همسایه ها ساخت و ساز نمودن

  ابعاد: 135متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:شمالی
  قابلیت معاوضه: